როგორ გავუმკლავდეთ ნერვიულობას, საჯარო გამოსვლისას

ნერვებთან გამკალვება ყველაზე დიდ სირთულეს წარმოადგენს მათთვის, ვინც პრეზენტაციის ჩატარებაში ნაკლებად გამოცდილია. ამ ვიდეოლექციაში მოცემულია კონკრეტული რჩევები თუ როგორ გავუმკლავდეთ ნერვებს და ნერვიულობას, საჯარო გამოსვლისას ან პრეზენტაციის ჩატარებისას.

You might also like